Miért van szükség erre a kutatásra?

Az egyén számára létfontosságú, hogy egészséges érzelmi, fizikai és pszichológiai életstílusának kialakítására már a lehető legkorábbi életkortól lehetősége nyíljon. Ennek ellenére azonban Európában nagyon kevés az olyan, oktatási témájú és összehasonlító szociológiai jellegű kutatások száma, melyeket annak érdekében végeztek, hogy feltárják, hogy a gyermek- és fiatalkorúak életkörülményein milyen szakpolitikai módszerekkel lehetne a leghatékonyabban javítani. Habár az ilyen jellegű vizsgálódások jelentős módszertani kihívások elé állítják az ezeken a területeken munkálkodó kutatókat, mégis, nagy szükség van a gyermek- és fiatalkorúak oktatását, szabadidős tevékenységeit, a számukra nyújtott gondoskodást és az életkörülményeiket vizsgáló tudományos kutatásokra.


Mit vizsgálunk?

A MYWeB (Measuring Youth Well-Being) elnevezést viselő kutatásunk során azt vizsgáljuk, hogy miféle jellemzőkkel kellene bírjon egy olyan longitudinális felmérés, mely az egyén felnőtté válásának teljes folyamatát (a születéstől kezdődően, az oktatási rendszerből való be- és kilépés folyamatát végigkövetve, egészen a munka világába történő belépésig, valamint a szülővé válásig terjedően) követné nyomon. E folyamat különböző dimenziókban megnyilvánuló dinamikájának megragadására csak multidiszciplináris megközelítést alkalmazó longitudinális felmérés lehet képes. Kutatásunk az alábbi kulcsfontosságú tevékenységeket foglalja magában:


 • a vizsgálat témájával kapcsolatos valamennyi jelenlegi szakpolitika áttekintését,
 • adatgyűjtést
 • annak vizsgálatát, hogy a fent felsorolt kérdéssel kapcsolatos ismereteket milyen jellegű longitudinális felméréssel lehetne a leghatékonyabban megszerezni, s az egyes longitudinális felmérések elvégzése során milyen technikai, politikai és pénzügyi feltételeket kell számításba venni.

A MYWeB kutatás a Gyermekek és Fiatalok Életkörülményeit Vizsgáló Európai Longitudinális Vizsgálat (GFÉV-ELV) lehetőségeinek felmérésekor szakpolitikai és tudományos szempontokat azonos mértékben vesz figyelembe.

E kiegyensúlyozottságot olyan, sajátos kiértékelési módszer használatával éri el, mely biztosítja, hogy az ennek alkalmazásával előálló eredmény nemcsak módszertanilag megalapozott, technikailag megvalósítható, hanem emellett költséghatékony is lesz. A kutatásunk során hat országban elvégzendő teljes körű, előzetes (pilot) vizsgálatok nemcsak korábban rendelkezésre nem álló, egyedi jellegű empirikus terep-adatok beszerzésére adnak lehetőséget, hanem ezek alapján a fent említett GFÉV-ELV lefolytatásával kapcsolatban felmerülő kérdésekre is választ kaphatunk. A kutatás során lehetőséget adunk a helyi szintű, tagállami szintű és európai szintű szakpolitika-alakító szereplők bekapcsolódására.

Kutatásunk válasszal szolgál azokra a kérdésekre is, melyek arra irányulnak, hogy egy efféle longitudinális felmérés mennyiben lehet képes több, értékesebb adatot szolgáltatni egy több korosztályt átfogó, hagyományos vizsgálatnál. Az életkörülmények vizsgálatakor alkalmazandó fogalmak pontos meghatározása, valamint a fent említett GFÉV-ELV felmérés legjobb kivitelezési módjainak feltárása érdekében a kutatás során gyermek- és fiatalkorúak véleményének figyelembe vételére kiemelt hangsúlyt fordítunk.

Kik alkotják a a kutatócsapatot?

A MYWeB kutatás 13 kutatóintézet együttműködésének eredményeként valósul meg.


 • Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom
 • Universität Bremen, Germany
 • Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
 • Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia
 • Debreceni Egyetem, Debrecen, Hungary
 • Daugavpils Universitate, Daugavpils, Latvia
 • Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece
 • Tallinn University, Tallinn, Estonia
 • University of SS Cyril and Methodius Centre for Research and Studies in Sociology, Trnava, Slovakia
 • Centro Investigação e Estudos de Sociologia, Lisbon, Portugal
 • Caucasus Research Resource Centre, Tbilisi, Georgia
 • The Institute for Social and Economic Research at the University of Essex, Essex, United Kingdom
 • The University of Cambridge; Cambridge, United Kingdom.

Kutatóink a legkülönfélébb tudományos háttérrel rendelkezve a gyermek- és fiatalkorúak életkörülményeit felölelő kérdések - gyermekorúak gondozása; oktatása; a gyermeknevelés környezeti feltételei; gyermek- és ifjúsági munka; a gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenysége és részvételi lehetőségei - körében bírnak szakértelemmel. Mindemellett minden kutatócsoport kérdőíves felmérésekre alapozott kutatás terén is széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik. A kutatásban résztvevő partnerek mindegyike az EU 7. Keretprogramja által finanszírozott MYPLACE kutatás résztvevőjeként megszabott határidők szigorú betartására, s az egymással való együttműködésre épülő, nagyszabású és összetett kutatásban már kiterjedt tapasztalatra tett szert. A kutatócsapat longitudinális felmérések módszertana terén nemzetközi szintű szakértelemmel rendelkezik, s ez biztosítja a kutatás eredményeinek szilárd módszertani megalapozottságát.

A kutatás időbeli keretei

A MYWeB kutatás 2014 márciusában indult, s 30 ezt követő hónapon át folytatódik.

Egyéb, pénzügyi és szervezeti adatok

 • A kutatás teljes költsége - 1 659 881,71 EURO
 • EU hozzájárulás - 1 493 481,50 EURO
 • A kutatás koordinátora - Manchester Metropolitan University
 • SSH.2013.6.3-1 — «Towards a European longitudinal childhood and youth survey» («Európai, longitudinális, gyermek- és fiatalkorúak életkörülményeinek vizsgálatára irányuló felmérés»)
 • Pénzügyi támogatási keretrendsze - CSA-SA — Support actions

További információ

 • Dr. Murányi István
 • Tel: +36 52 316-666
 • Email: muranyi.istvan@arts.unideb.hu
 • Debrecen, Egyetem tér 1.
  H-4032.
  Magyarország

Language Option