MYWeB — Projekt Mjerenje dobrobiti mladih

Projekt Mjerenje dobrobiti mladih – Measuring Youth Well-Being, MYWEB - predstavlja studiju izvedivosti provedbe Europskoga longitudinalnog istraživanja djece i mladih (European Longitudinal Study for Children and Young People, ELSCYP) koje bi omogućilo zahvaćanje cjelokupnog procesa odrastanja, po mogućnosti od rođenja do kraja djetetova školovanja – uključujući aspekte vezane uz tranzicije povezane sa zaposlenjem i roditeljstvom.


Projekt MYWEB financiran je u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj Europske komisije (FP7), u sklopu teme Prema Europskom longitudinalnom anketnom istraživanju djece i mladih (Towards a European longitudinal childhood and youth survey) – kroz poziv u okviru društveno-ekonomskih i humanističkih tema 2013. godine. Projekt počinje u ožujku 2014. godine i traje 30 mjeseci. Koordinacijska je ustanova MYWEB-a Sveučilište Manchester Metropolitan (Manchester Metropolitan University, UK), a glavni koordinator prof. dr. sc. Gary Pollock.


U projekt je uključeno 13 institucija iz 11 europskih zemalja. Pet institucija, među njima i Institut Ivo Pilar, ima ulogu izvršnog partnera. Institut vodi 7. radni paket (WP7 Pilot-anketna istraživanja).


O istraživanju

Malo je komparativnih europskih istraživanja o najboljim javnim politikama i pristupima djelotvornog promicanja dobrobiti djece i mladih iako je vrlo važno da zdravi emocionalni, fizički i psihološki životni stilovi počnu od najranije dobi. Budući da su takva istraživanja o skrbi, obrazovanju, slobodnom vremenu te dobrobiti djece i mladih povezana sa značajnim metodološkim izazovima, u projektu MYWEB će se istražiti izvedivost provedbe longitudinalnog anketnog istraživanja djece i mladih.


Ključne su sastavnice projekta MYWEB:


 • pregled suvremenih i relevantnih javnih politika
 • pregled metoda prikupljanja podataka,
 • osmišljavanje mogućnosti za Europsko longitudinalno istraživanje djece i mladih (ELSCYP) i
 • vrednovanje tih mogućnosti u pogledu tehničke, političke i financijske izvedivosti.

U okviru Projekta u šest zemalja će se provesti sveobuhvatno pilot-anketno istraživanje, a prikupljeni empirijski podaci o iskustvima s terena koristit će se kao izravni empirijski dokazi o izvedivosti ELSCYP-a.


Kroz Projekt će se uvažiti i interesi različitih dionika, uključujući odgovorne za javne politike na europskoj razini, razini zemalja članica te na regionalnoj razini, kako bi ishodi Projekta uzeli u obzir najširi raspon stručnjaka odgovornih za javne politike. U njega će osim toga biti uključena djeca i mladi kako bi pridonijeli operacionalizaciji koncepta dobrobiti te razumijevanju najboljih načina provedbe ELSCYP-a.


Glavni rezultat ili ishod projekta bit će identifikacija najprimjernijeg načina provedbe ELSCYP-a. Važni ishodi projekta bit će i rezultati pilot-istraživanja radi utvrđivanja izvedivosti najprimjernije opcije.


Partneri projekta

 • Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom
 • Universität Bremen, Germany
 • Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
 • Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia
 • Debreceni Egyetem, Debrecen, Hungary
 • Daugavpils Universitate, Daugavpils, Latvia
 • Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece
 • Tallinn University, Tallinn, Estonia
 • University of SS Cyril and Methodius Centre for Research and Studies in Sociology, Trnava, Slovakia
 • Centro Investigação e Estudos de Sociologia, Lisbon, Portugal
 • Caucasus Research Resource Centre, Tbilisi, Georgia
 • The Institute for Social and Economic Research at the University of Essex, Essex, United Kingdom
 • The University of Cambridge; Cambridge, United Kingdom.

Informacije o projektu

Na Vaša pitanja rado će odgovoriti i voditeljica hrvatskog istraživačkog tima projekta MYWEB te voditeljica 7. radnog paketa prof. dr. sc. Renata Franc


 • Renata.Franc[at]pilar.hr
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 • MARULICEV TRG 19/1
 • 10000 Zagreb
 • Croatia
 • Tel.: +385 14886817
 • Fax: +38514828296

Language Option